Dech – alfa a omega hlasu i řeči

Správné dýchání je nejen základem našeho života, ale je i alfou a omegou tvorby hlasu a řeči. Bez správného dýchání nemůžeme dosáhnout kvalitního hlasu a ani správného vývoje řeči.

 

Proč je dech tak důležitý?

 

To, že dýchání je automatický (nevědomý) děj, který nás udržuje naživu a že nádechem přivádíme do našeho těla kyslík a výdechem z něj odvádíme oxid uhličitý, si určitě pamatuje většina z nás ještě ze základní školy. Proč je ale správné dýchání tak důležité v logopedii? Je to právě dech, resp. výdechový proud vzduchu, který rozráží napnuté a semknuté hlasivky a rozechvívá je, čímž vzniká základní hrtanový hlas. Tento zvuk ještě nemá podobu typického lidského hlasu.

Hlasem jako takovým se stává až po průchodu prostory nad hlasivkami – hrtanem, hltanem, dutinou ústní, nosohltanem a nosní dutinou. Tyto prostory fungují jako rezonátor („zesilovač“). „Zesilovač“ v uvozovkách proto, že něco je zde sice zesíleno, ale něco naopak potlačeno. Tím se vysvětluje, proč mají lidé různé hlasy. Je to právě tím, že hlasivky a rezonanční prostory každého z nás jsou zcela unikátní. Každý z nás má jinou barvu, výšku a sílu hlasu. Prostřednictvím pohybů mluvidel, tzv. artikulací, se pak z hlasu stává lidská řeč!

Nyní už vám je určitě jasné, že pokazí-li se něco hned na začátku (při dýchání), nemůžeme očekávat kvalitní výsledek (kvalitní hlas a řeč).

 

Důsledky nesprávného dýchání

 

Je velmi důležité, aby byly rezonanční prostory volně průchodné. Pokud máme rýmu, odráží se to i na našem hlasu a potažmo i řeči a výslovnosti. Říkáme, že „huhňáme“. Pokud hlasu stojí v cestě jiná překážka, např. zvětšená nosní nebo krční mandle, vybočená nosní přepážka, polypy v nosem apod., opět se to projeví na způsobu dýchání, v hlasu i v řeči. Rezonance našeho hlasu je snížená nebo zvýšená. Při dlouhodobých obtížích se snaží lidský organismus na danou situaci přirozeně adaptovat, a právě tak nejčastěji vzniká nesprávný vzorec dýchání už v dětském věku.

Děti na neprůchodnost dýchacích cest a ztížené nosní dýchání reagují vytvořením nesprávného náhradního způsobu dýchání – poklesem dolní čelisti, otevřením úst, rozvolněním jazyka a jeho posunem směrem vpřed, kdy hrot jazyka velmi často přesahuje úroveň dolních řezáků. Správné nosní dýchání je vystřídáno dýcháním ústy. Dítě má pak typický adenoidní, to znamená unavený až otupělý, výraz obličeje s výše popsanými znaky. Brada je navíc zapadlá, tváře ploché, tvrdé patro je příliš vyklenuté a úzké, rýha mezi horním rtem a nosem se zkracuje, je nezřetelná a horní řezáky jsou obnažené. Nesprávné dýchání se začíná nejčastěji projevovat v noci ve spánku. Děti spí s otevřenými ústy a začnou chrápat.

 

 

facies_adenoidea

Typický adenoidní výraz obličeje při zvětšené nosní mandli a ústním dýchání

 

Nesprávné dýchání se bohužel začne velmi brzy promítat i do výslovnosti. Nesprávná klidová poloha mluvidel, a hlavně jazyka, pak ovlivňuje výslovnost mnoha hlásek. Např. hlásky P, B a M jsou často tvořeny horními řezáky a dolním rtem namísto horním a dolním rtem, protože horní ret je pasivní a rýha mezi horním rtem a nosem je zkrácená. Hlásky T, D, N, L a sykavky jsou nejčastěji tvořeny s hrotem jazyka mezi řezáky – lidově říkáme, že si dítě šlape na jazyk, odborně se jedná o tzv. mezizubní (interdentální) výslovnost. Negativně ovlivněn může být i správný průběh polykání.

Pokud nedojde včas k nápravě, přetrvává nesprávné dýchání až do dospělosti a nese sebou mnoho dalších problémů: deformace hrudníku, vadné držení těla, skoliózy, plochá záda apod.,  bolesti zad a hlavy, nedoslýchavost, poruchy výslovnosti, únavu a nesoustředěnost, chrápání, poruchy spánku, suché sliznice, poruchy čichu a opakující se nebo chronická onemocnění dýchacího systému (chronické rýmy, astma, záněty průdušek, a další).

 

 

 

Rada pro rodiče: Zkontrolujte své dítě během spbocca-aperta-1ánku (několikrát v noci a více nocí po sobě), zda dýchá volně nosem a pravidelně. Zjistíte-li, že dýchá ústy nebo chvílemi dokonce nedýchá vůbec, zadržuje nevědomě dech a následně prudce a náhle opět vdechne, obraťte se neprodleně na ORL lékaře. Jedná se tzv. apnoe, apnoické pauzy, které se rozhodně nevyplácí podceňovat.

 

 

 

Jak správně dýchat?

 

Správné dýchání je dýchání břišní (brániční) se zapojením bránice (s roztahováním bránice a spodních žeber nahoru a do stran) a s nádechy nosem. Nos funguje jako jakýsi filtr, zvlhčovač a ohřívač vzduchu. Díky řasinkovému epitelu, kterým je pokryta nosní sliznice, dochází k odstranění všech prachových částeček, bakterií apod.. Pokud nedýcháme nosem, obcházíme navíc jeden z velmi důležitých lidských smyslů – čich. Čich přináší našemu mozku mnoho podstatných informací, hraje důležitou roli v celkovém vývoji dítěte a mnohdy nás může varovat před nebezpečím dříve než zrak či sluch.

Pravidelná dechová cvičení můžeme provádět nejen s dětmi, které mají dechové obtíže nebo jsou třeba po odstranění zvětšené nosní mandle, ale i jako prevenci onemocnění horních cest dýchacích. Vhodnou prevencí je i zpěv nebo hra na dechové hudební nástroje.

 

Při tréninku správného dýchání se držte těchto 3 zásad:

 1. Dítě musí mít čistý a volně průchodný nos.
 2. Správné dýchání trénujte ve vyvětrané a neprašné místnosti.
 3. Mějte při ruce hodně  zábavných pomůcek a rozsáhlý zásobník her a cviků.

 

Dechová cvičení je lepší provádět nejprve vleže nebo vsedě staticky, tj. bez pohybu, postupně ve stoje a nakonec i s pohybem nebo v pohybu. Je třeba dítěti názorně ukázat, kam se má nadechovat. Nejlépe to provedete pohmatem.

V 1. fázi si dítě položí dlaně pod vaše spodní žebra a ucítí v nich váš nádech, rozpínání a rozšiřování spodní části hrudníku, a při výdechu jeho pokles. Poté dá prsty pod váš nos (může také vytvořit z dlaní mističku). Při výdechu ucítí teplo a foukání, při nádechu naopak ochlazení a sání.

Ve 2. fázi pracujete společně. Dítě má jednu ruku na vaší bránici a jednu na své. Následně jednu ruku pod vaším nosem a druhou pod svým.

Ve 3. fázi už dítě pokládá dlaně pouze na vlastní bříško a konečky prstů pod svůj nos a kontroluje, zda vše probíhá stejně jako v předchozích fázích při společném nácviku. Na bříško mu můžete také umístit nějakou lehkou, např. plyšovou, hračku a motivovat dítě k jejímu svezení výtahem. Dítě bude sledovat pohyb hračky nahoru (při nádechu) a dolů (při výdechu). Jako první se musí zvedat oblast břicha a až poté hrudník.

Nádechy provádějte vždy nosem! 

Mezi nejčastější chyby patří lapavé a povrchní nádechy ústy, pohyb celého těla, zvedání ramen, napětí krčních svalů, prohýbání v oblasti beder, zvedání zadečku a čistě hrudní dýchání.

 

Dechová cvičení

 

Při tréninku správného dýchání se fantazii meze nekladou. Doporučuji používat hodně pestrých a zábavných pomůcek. Na našem trhu je jich naštěstí k sehnání opravdu mnoho. Snadno si ale vystačíte i s tím, co najdete doma: brčka, zápalky, svíčka, pěna do vany/jar, vata, papír, vodovky, polystyren, píšťalku, apod.

 

 

img_0856img_0870

 

 

Barevné pírko zastrčíme z 1/3 do konce brčka. Brčko si připravíme mezi rty. Nadechneme se nosem a silným výdechem ústy foukneme do brčka. Sledujeme, jak daleko a vysoko pírko doletí. Cvičením si dítě trénuje nádech nosem a silné fouknutí (výdech) ústy.

img_0862img_0861

 

 

img_0859

 

 

Brčko zasuneme do míčku. Já používám overball. Brčko si připravíme mezi rty. Nadechneme se nosem a pokusíme se o co nejdelší plynulý výdech. Podaří se vám nafouknout míč na jeden nádech? Nebo snad na dva, na tři,…?

Cvičením se prodlužuje nádech i výdech.

 

 

 

 

 

 

 

pictureprovider

 

 

Doporučuji publikaci Učíme děti zpívat aneb Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let od autorky Aleny Tiché.

Najdete zde spoustu zajímavých her a tipů nejen ke zpívání, ale i k dechovým cvičením.

Portál 2014

Cena cca 197,- Kč.

 

 

 

 

Závěrem mi dovolte pár zajímavostí o dýchání…

 

Zajímavosti o dechu

 

 • Hlavním dýchacím svalem je bránice. Při prohloubeném dýchání se zapojují ještě další svaly: zádové, krční a svaly pažního pletence, tzv. pomocné dýchací svaly.
 • Při klidném dýchání činí dechový objem u muže asi 500 – 600 ml a 400 – 500 ml u ženy. Při námaze se zvyšuje až na 1 – 2 litry.
 • Nádech a výdech se pravidelně opakuje 10 – 16x za minutu.
 • Nejdéle po 5 minutách bez kyslíku začínají naše mozkové buňky odumírat.
 • Při běžné činnosti se za jeden den se v plicích vymění 10 000 až 12 000 litrů vzduchu.
 • Maximální množství vzduchu v plicích je u mužů 3,5 až 4,5 litrů a u žen 3,0 až 4,0 litrů.
 • Největší množství vzduchu v plicích mají vrcholový sportovci, zpěváci a foukači skla.
 • U žen převládá dýchání žeberní (hrudní) a u mužů brániční (břišní).
 • Rekord v zadržení dechu pod vodou, celkem 22 minut, drží dánský potápěč Stig Severinsen.

 

Přeji vám mnoho zábavy při dechových cvičeních. 🙂

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *